- FashionUP!
CASHUP! - Пари обратно за всяка поръчка
|
Безплатна доставка за поръчки от над 69 лв
082299629 / от Понеделник до Петък / 09:00 - 18:00 082299629 / 9:00-18:00
0
Вашата кошница е празна


0
За нас е важно да запазим конфиденциалността Ви и да сме искрени относно начина, по който използваме личните Ви данни. Целта на тази декларация е да Ви информира относно типа данни, събирани от клиентите и начина, по който използваме тази информация.  Тя се отнася до всички сайтове, собственост на FUP DISTRIBUTION, и по-точно: www.fashionup.ro, www.fashionup.bg, www.fashionup.hu, www.piustyle.com.

FUP Distribution обработва и съхранява данни от личен характер в ЕС и може във всеки момент да докаже, че спазва законите на Европейския съюз, както и принципите, определени чрез този документ.

Всички сайтове, собственост на FUP Distribution отговарят на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни ("GDPR"), на Регламент (ЕС) 2016/679, който представлява законодателен акт със задължителен характер.

Тази декларация за поверителност е задължение на FUP Distribution, което носи отговорност в общ смисъл за осигуряване на съответствието. Длъжностното лице по защита на личните данни (DPO) е отговорно за прилагането на нашата политика за защита на личните данни, която е неразривно свързана с декларацията за поверителност. DPO осигурява ежедневно съответствието и взема участие при разрешаването на всички въпроси, свързани със защитата на личните данни.

FUP Distribution определя целите и методите за обработка на данните, въведени и събирани онлайн като се приема за контролиращ данните.

 

1.     Принципи за защита на данните

 

-       Събирането на данните ще се извършва само за определените, ясно посочени и законни цели.  Данните няма да бъдат обработвани от трети страни по начин, несъвместим с тези цели;

-       Личните данни ще бъдат точни и актуализирани при необходимост;

-       Обработката на личните данни ще се извършва по законен, справедлив и прозрачен начин;

-       Всички лични данни ще останат поверителни и ще се съхраняват по начин, който осигурява необходимата сигурност;

-       Личните данни няма да бъдат споделяни с трети страни, освен ако това не е необходимо за целите на предоставяне на услуги съгласно споразуменията;

-       Засегнатите лица имат право да поискат достъп до лични данни, поправката и изтриването им, несъгласие с или ограничаване на обработката на данни и правото за преносимост на данните.

 

2.     Лични данни

-       Личните данни са всяка информация, която може да бъде свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация лице (субект).

-       Личните данни включват всички видове пряка или непряка информация (т.е. използвани във връзка с други данни), които се отнасят до субекта - име, дата на раждане, адреси, електронни адреси, телефонни номера и др.

 

3.     Събиране на лични данни

Данните, които събираме може да включват:

-       Име и данни за контакт (Вашето име и фамилия, електронна поща, пощенски адрес, телефонен номер и други подобни данни за контакт).

-       Събираме пароли, индикатори за пароли и подобна информация във връзка със сигурността, която се използва за влизане и достъп до профила ви.

-       Събираме данни за вашето устройство и как Вие и вашето устройство взаимодействате с нашите продукти.

-        Събираме данни за функциите, които използвате, за закупените от Вас артикули и за уеб страниците, които посещавате.

-       Събираме данни за устройството и мрежата, които използвате, за да достигнете до нашите продукти. Това включва данни за операционни системи и софтуерни приложения, инсталирани на устройството ви, включително продуктови ключове. Също така се включват IP адреса, регионалните настройки и езиковите настройки.

 

 

4.     Цел на събирането на лични данни

-       информиране на клиентите/купувачите за състоянието на профила им, включително потвърждаване, изпращане и фактуриране на поръчките, разглеждане на отказани поръчки или всякакви въпроси, свързани с поръчка или със закупените стоки и/или услуги;

-       изпращане на информационни бюлетини и/или периодични уведомления по електронен път (електронна поща, SMS)

-       проучване на пазара, проследяване и наблюдаване на продажбите и навиците на клиента/купувача.

Също така, FUP Distribution  може да предостави личните данни на купувача на други компании-партньори, но само при спазване на задължение за поверителност от тяхна страна и само за целите, посочени в точка 16.3, чрез която се гарантира, че тези данни се съхраняват, като се гарантира сигурността им и че предоставянето на тези лични данни се извършва в съответствие с приложимото законодателство, както следва: доставчици на куриерски услуги, доставчици на маркетингови услуги, доставчици на платежни/банкови услуги, телемаркетинг или други услуги, предоставяни от компании с които можем да разработим съвместни програми за предлагане на пазара на нашите стоки и услуги, застрахователи.

• Ние използваме Retargeting.Biz (с офис на регистрация в Румъния, Букурещ, Сектор 2, ул. "Василе Лескар" 178, ет. 2, ДДС №RO34270947, ЕИК:J40/3525/23.03.2015, имейл info@retargeting.biz, телефонен номер +40-727-383-165), софтуер за маркетинг автоматизация за електронна търговия с цел анализиране, профилиране и изпращане на персонализирана комуникация и оферти.

• Тези действия нямат правно действие или друг значителен ефект върху потребителите. Единствените последици за потребителя при използване на методи за профилиране биха довели до получаване на персонализирани маркетингови оферти и намаления. Всеки потребител има право на отказ от профилиране и получаването на търговска комуникация, без да има друг ефект, различен от този на неполучаването на персонализирани маркетингови оферти и намаления.

• За целите на обработката на данни, профилиране (проследяване на действия) и взамоидействие с уебсайта, Retargeting.Biz събира и съхранява автоматично следните данни: имейл адрес на потребителят, телефонен номер, имена, пол, адрес, град, окръг, дата на раждане, номер (ID) на поръчката, код за намаление, стойност на код за намаление, стойност на поръчката, стойност на доставката, цена на продукти, продукт/и, вариации на продукти, IP, браузър, операционна система, бисквитка, местонахождение спрямо IP, дата и час, разгледани страници, категория/и, марка/и, щракване върху снимка, захождане с мишката върху бутон за добавяне в количката, скролване надолу-нагоре, добавяне в количката, премахване от количката, избор на вариации, добавяне в списък с желани, коментар, харесване и споделяне във Facebook, посещение на Помощни страници.

• Групата от таргетирани субекти са посетители, регистрирани потребители и клиенти на уебсайта, според случая и избраната услуга. Данните на посетителите ще бъдат съхранени за срок от 2 месеца, а данните на регистрираните потребители и клиенти ще бъдат съхранени за срок от 3 години.

• При доставяне на Услугата до Клиента, Retergeting.Biz използва услуги от трети страни (Подизпълнители) намиращи се в ЕИП и САЩ (само за Push Известия), а трансфера на лични данни се основава на Защитата на личните данни между ЕС и САЩ; данните се съхраняват само през периода на договора между двете страни;

• Бисквитки: Уебсайта трябва да използва "бисквитка" от първа страна, както и да предостави достъп до нейната информация на Retargeting.Biz. "Бисквитката" се поставя от уебсайта и по този начин може да се използва само във връзка с този уебсайт. Следователно връзката между вътрешното проследяване на потребителите на този уебсайт и проследяването им на други уебсайтове не е технически възможно чрез една ѝ съща "бисквитка".

• За да се отпишете или откажете (opt-out) от Retargeting.Biz, моля изпратете имейл до dezabonare@fashionup.ro .

Данните от личен характер на купувача могат да бъдат предоставяни на Главна прокуратура, полиция, съдилища и други компетентни държавни органи, на основание и в рамките на правните разпоредби, в резултат на изрично формулирани искания.

 

5.     Използване на личните данни

 

-       ще използваме личните данни само за целта, за която са събрани и ще ги съхраняваме само толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на горепосочената цел.

-       ще пазим данните на клиента за периода, в който профилът му е активен за някоя от посочените по-горе цели.

-       достъпът до лични данни е строго ограничен до служителите на Fup Distribution, сдруженията, които притежават необходимите разрешителни и ясно определена нужда за използване на данните.

Ако потребителите не желаят личните им данни да бъдат споделяни с тези компании, ги молим да се свържат с DPO на адрес dpo@fashionup.ro

6.     Сигурност на обработката

Ще обработваме данните по безопасен начин, ще прилагаме и поддържаме подходящи технически мерки за защита на Вашите лични данни от случайно или незаконно унищожаване или загуба, промяна, разкриване или неоторизиран достъп, особено когато обработката включва предаване на данни по мрежа, както и срещу всяка друга форма на незаконна обработка.

Въпросите, свързани със сигурността на личните данни могат да се изпращат към DPO на адрес dpo@fashionup.ro.

7.     Достъп и промяна или изтриване на личните данни

-       клиентите имат право във всеки момент да поискат:  промяната, изтриването или ограничаването на обхвата на обработката на събираните данни.

-       с цел поддържане на актуалността на личните данни, препоръчваме на потребителите да ни информират за всяка промяна или несъответствие.

За да видите или промените лични данни или да получите информация, свързана с личните данни (ако по искане на трета страна, съхраняваме или обработваме Вашите лични данни), моля, свържете се с DPO на адрес: dpo@fashionup.ro.

Искане с дата и подпис.

8.     Електронни писма с маркетингови цели

FUP Distribution има правото да изпраща на клиентите електронни писма с маркетингови цели, с тяхното съгласие. Тази специфична форма на съгласие трябва да бъде изразена свободно, след специфично и точно информиране.

Изискванията са изпълнени когато клиентите са избрали да получават електронни писма с маркетингови цели (активно одобрение), като са поставили отметка в секцията „Искам да получавам офертите на FashionUp, както и информация за последните тенденции в модата, стила и красотата по имейл, поща или като текст", която се появява при регистрацията на нов профил, при абонирането за информационни бюлетини, както и в личния профил.

*Под текст се разбират съобщенията тип sms, които се изпращат на мобилния телефон или push нотификациите в браузърите Chrome и Firefox.

Клиентите винаги ще имат право да оспорят, при поискване и безплатно, обработването на лични данни за целите на директния маркетинг, без да са длъжни да дават конкретна обосновка. Клиентите могат да направят това, като кликнат върху линка „Прекратяване на абонамента", който се появява в имейл съобщенията, които те получават или могат да изпратят мейл до office@fashionup.ro. Щом клиентът изрази несъгласието си, личните му данни повече няма да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг.

*Електронните писма с маркетингови цели съдържат информация, която считаме, че би представлявала интерес за клиента, актуални промоции и оферти, във връзка с нашите продукти и услуги.

9.     Оплаквания

-       клиентите имат право да направят оплакване, свързано с обработката на личните им данни. Всички въпроси и оплаквания ще бъдат обработвани от DPO в разумен срок и в съответствие с вътрешните процедури.

-       в малко вероятната ситуация, при която клиентите са претърпели вреди поради нарушаване на правата им съгласно политиката за зашита на личните данни и FUP Distribution не е разгледала  жалбата им по подходящ начин, клиентите имат възможност да подадат жалба към по-висока инстанция.

Оплакванията могат да бъдат изпращани на DPO,  dpo@fashionup.ro

10.  Промяна в настоящата политика

Настоящата политика може да бъде актуализирана периодично, например след промяна във валидното законодателство или промяна в корпоративната структура на FUP Distribution.

 В случай на промени в този материал, клиентите ще бъдат уведомени по електронната поща или чрез уебсайта, преди промените да влязат в сила.

Приканваме клиентите периодично да преглеждат тази страница, за да са информирани относно новостите в практиките ни за поверителност.

След прочитането на документа сте уведомени, че произтичащите Ви от закона права са гарантирани, а именно - правото на информация, правото на достъп до данни, правото на намеса, правото на възражение, правото да не бъдете обект на индивидуално решение, правото да се обръщате към правосъдните органи, в случай на нарушаване на правата Ви, гарантирани от Закон №677/2001 за защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното разпространение на такива данни.

Регистрирай се за бюлетин!
Top